Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Batterier

Till batterier räknas både små och stora batterier, med undantag för bilbatterier.

Förutom att lämna batterierna i rätt kärl i våra källsorteringshus, kan du också använda kommunens Samlaren-skåp. Dessa skåp är till för batterier, mindre elavfall och ljuskällor. Se jarfalla.se för information om var Samlaren-skåpen finns.

 

Bilbatterier får inte lämnas i våra källsorteringshus. Du kan däremot alltid nyttja Görvälns återvinningscentral för detta.

Till detta räknas:

  • Alla sorters batterier för användning i vanliga hushåll.

Släng inte:

  • Bilbatteri
    (lämnas som farligt avfall på Görvälns återvinningscentral eller till kommunens mobila återvinningscentral)

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN