Mötesplatser

Våra mötesplatser är gemensamma träffpunkter i bostadsområden, där du kan träffa dina grannar och utbyta kunskap och erfarenheter. På mötesplatserna pågår olika aktiviteter, där du som hyresgäst är med och formar verksamheten. Vi har startat en mötesplats på Termovägen, men framöver kommer det att öppna flera mötesplatser i våra övriga bostadsområden.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN