Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » KONTAKT » Fakturor till Järfällahus

Fakturor till Järfällahus


Här hittar du information om hur du som leverantör fakturerar Järfällahus och Fastigheten Ålstavägen 18 AB.
 

Järfällahus AB

Organisationsnummer
556059-1835
VAN tjänst
InExchange
GLN
7365560591836
ActorId(PEPPOLID)
0007:5560591835 / 0088:7365560591836
Format
PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0
Bilaga
Pdf/-a
 

Fastigheten Ålstavägen AB

Organisationsnummer
559073-7192
VAN tjänst
InExchange
ActorId(PEPPOLID)
0007:5590737192/ 0088:7365590737198
Format
PEPPOL BIS Billing 3
Bilaga
Pdf/-a
 

Lagkrav på e-faktura

Lagen (SFS 2018:1277), innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Det innebär att ni som leverantör ska sända faktura till oss i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, såvida inte annat format överenskommits, t ex Svefaktura 1.0. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.
 

Fakturans innehåll

Referensnummer
Referensnummer som beställare, projektnummer eller adress på fastighet ska alltid anges på fakturan. Referensen är viktig för att veta vem inom bolaget som ska hantera fakturan.
 
Övriga uppgifter
En faktura ska förutom ovan innehålla ett antal olika uppgifter såsom juridiskt namn, organisationsnummer, vad den avser mm. Mer information om vad en faktura ska innehålla finns på Skatteverket
 

Elektronisk faktura

Standard PEPPOL BIS Billing 3.0
Järfällahus
  • PEPPOL-ID: 0007:5560591835 / 0088:7365560591836
Fastigheten Ålstavägen 18 AB
  • PEPPOL-ID: 0007:5590737192/ 0088:7365590737198
Standard SVE-faktura 1.0
Järfällahus
  • GLN/Parts-id: 7365560591836 Moms regnr SE556059183501

Ni som inte e-fakturerar idag:

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjligheter att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Via vår VAN-operatör InExchange finns möjlighet till kostnadsfri webbregistrering för upp till 100 fakturor per år. Kontakta InExchange för mer information på info@inexchange.se
 

Fakturaadress:

Järfällahus AB
Box 398
737 26 Fagersta
E-post: invoice-2477@s4fprogress.com
 
Fastigheten Ålstavägen 18 AB
c/o Järfällahus AB
Box 398
737 26 Fagersta
E-post: invoice-2500@s4fprogress.com
 

Betalningsvillkor

Järfällahus tillämpar betalnings­villkoret 30 dagar efter ankomstdag. Leverantören ska beakta bankfria betalningsdagar vid beräkning av fakturans förfallodag. Ankomstdatum till Järfällahus faktura system och fakturadatum ska vara samma. Fak­turering får endast ske i efter­skott. Betalningsvillkor ska framgå av avtal eller meddelas vid beställning. Fakturerings­avgift eller andra administrativa avgifter accepteras inte.
 

Kontakta oss:

Via e-post:
ekonomi@jarfallahus.se

För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se