Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » 2021 » M3 Bygg AB blir vår nya partneringentreprenör

  M3 Bygg AB blir vår nya partneringentreprenör

  Publicerad: 2021-04-27 Senast ändrad: 2021-04-27

  En stor del av våra fastigheter är byggda på 1960-70 talet och har passerat den tekniska livslängden. De är i stort behov av renovering, vilket orsakar Järfällahus stora kostnader för skador i beståndet, främst vattenskador. Efter en genomförd upphandling har Järfällahus nu skrivit samverkansavtal med M3 Bygg AB om hållbar renovering i strategisk partnering. Det är ett stort uppdrag som omfattar inventering, projektering och renovering av uppskattningsvis 2 600 lägenheter med tillhörande arbeten. Det första vi kommer att göra är inventering och statusbesiktning, som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Allt för att sedan kunna planera vad som behöver göras och i vilken ordning.

  Att jobba i samverkansformen partnering innebär ett tätt samarbete tidigt i processen, så att de kommande renoveringarna kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt. När vi gör de inledande inventerings- och statusbesiktningarna kommer vi framförallt att undersöka avlopp, vattenledningar och badrum, men även kök, ytskikt, möjlighet till energibesparande åtgärder, allmänna utrymmen m.m. Efter inventering och statusbesiktning påbörjas projekteringen och därefter startar renoveringen utifrån det med mest akut behov.

  Den kommande renoveringen planeras sedan tillsammans med entreprenören och våra hyresgäster. Det är viktigt för oss att föra en dialog med de hyresgäster som omfattas av denna satsning, så att de kan vara med och påverka det som ska ingå i entreprenaden. Hur och när vi kan påbörja dialogmötena återkommer vi med när det blir aktuellt.

  Redan i vår påbörjas planeringen av det stora arbetet med att rusta upp våra hus under de kommande åren. Vi inleder med inventeringar och statusbesiktningarna, men med anledning av pågående coronapandemi kommer vi starta med utrymmen vi har tillgång till, utan att behöva gå in i hyresgästers lägenheter.
  Läs vårt pressmeddelande: