Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » 2021 » Omställningsstöd till företag

  Omställningsstöd till företag

  Publicerad: 2021-02-26 Senast ändrad: 2021-02-26

  Lokalhyresgäster som fått svårt att betala hyran på grund av minskad omsättning kan nu söka statligt omställningsstöd

  Från och med 25 februari och fram till den 30 april 2021 kan företag som fått en stor del av sin nettoomsättning minskad pga coronapandemin söka omställningsstöd. De företag som har rätt till stöd kan få ersättning för mellan 70–90 procent av sina fasta kostnader.

  Omställningsstödet är ett så kallat direktstöd, som företagaren själv söker på Skatteverkets sida. De företag som haft ett visst omsättningstapp jämfört med motsvarande månader 2019 kan söka, oavsett bransch. Kravet är att  den minskade nettoomsättningen ska vara en konsekvens av coronapandemin. Stödet är avsett att täcka fasta kostnader, primärt hyreskostnader.

  Omställningsstödet är uppdelat på tre stödperioder. De två första perioderna går att söka från den 25 februari till och med den 30 april 2021. För perioden januari-februari kan ansökan om stöd ske först den 1 mars kl 10.00. Man gör separata ansökningar för respektive period och ansökan behöver göras av en behörig företrädare för företaget.

  Stödperioder och krav på minskad nettoomsättning:
  • Augusti-oktober 2020: Företag ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: Företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: Företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019. (Ansökan kan göras först den 1 mars, kl 10) .

  Mer information och ansökan
  Mer information, regler för omställningsstödet samt ansökan gör du på: Skatteverkets webbsida.

  Regeringen har också föreslagit att det statliga hyresstöd i form av hyresrabatt som togs fram under våren 2020 för att mildra konsekvenserna av coronapandemin ska återinföras. Mer information om detta kommer när beslutet tagits av regeringen.