Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » 2021 » Sju av tio hyresgäster nöjda med Järfällahus

  Sju av tio hyresgäster nöjda med Järfällahus

  Publicerad: 2021-05-26 Senast ändrad: 2021-05-26


  Svarade du på vår hyresgästenkät i början av året? Stort tack för att du delade med dig av dina synpunkter! Tack vare dem kan vi se vad som har blivit lite bättre i våra områden, men också vad våra hyresgäster är mindre nöjda med och vad vi behöver åtgärda.

  70-80 % nöjda

  Så vad tycker våra hyresgäster? Grovt räknat kan man säga att sju av tio boende i ”vanliga” lägenheter är generellt sett nöjda. I senior-, student- och ungdomslägenheter handlar det snarare om åtta av tio som är nöjda med sitt boende och Järfällahus som hyresvärd.
   
  När det gäller våra bostadshyresgäster har vissa saker har blivit lite bättre, såsom snöröjning och möjligheten att få tid i tvättstugan. Sju av tio (69,5 %) känner sig trygga generellt sett, vilket är en långsamt men stadigt ökande siffra.
   
  Annat är man mindre nöjd med. Det handlar bland annat om att få fel reparerade inom rimlig tid, där nöjdheten sjunkit med 8,7 %, samt besökstider där nöjdheten sjunkit med 15,2 %. Orsaken kan vara coronasituationen.
  – Vi har full förståelse för att det kan upplevas som ett problem när felanmälningar måste vänta, säger Jennie Sahlsten, vd för Järfällahus. Under pandemin har vi inte kunnat gå in i lägenheterna och laga fel som vi brukar. Vi har inte heller kunnat ta emot drop-in-besök i Boservice. Det handlar förstås om att värna om hyresgästerna och våra medarbetares hälsa.
   

  Särskild enkät till Riddaren

  Till vår nyproduktion Riddaren, där inflyttning skedde under andra halvan av förra året, skickade vi en särskild enkät. Boende i Riddaren är övervägande mycket nöjda med information och bemötande. Däremot är sju av tio (69,8%) missnöjda med åtgärdande av fel och brister efter inflyttningen.
   
  Nio av tio (89 %) boende i Riddaren är nöjda med hur städad lägenheten var vid inflyttningen. De flesta är också nöjda med utformningen på sin nya lägenhet. Särskilt nöjd är man med tillgången till dagsljus, som tilltalar 95,9  % av de svarande.
   
  Systemet för sophantering i Riddaren får dock låga betyg. Sex av tio (59,5 %) är inte nöjda.
  – Vi är medvetna om att vi haft olika typer av problem med sophanteringen i Riddaren, säger Mikael Wirell, förvaltare för Riddaren. Soporna hämtas av kommunens entreprenör, och vi för nu en dialog med kommunen om hur situationen ska förbättras. Sedan är det förstås viktigt att alla boende sorterar sina sopor och lämnar dem på rätt sätt, alltså inte på marken.
   

  Ökan nöjdhet för lokaler

  De resultat som sticker ut mest gäller den särskilda enkäten för kommersiella lokaler. Här har nöjdheten stigit kraftigt på nästan alla punkter. Nöjdheten med att få svar på frågor har stigit med 16,7 %, bemötande vid senaste kontakten har ökat med 13 % och information från Järfällahus har ökat med 17,7 %.
  – Det är ett fint betyg för vår lokalgrupp, säger Jennie Sahlsten. Gruppen bildades för ungefär ett halvår sedan och är ett nytt sätt att organisera arbetet med våra kommersiella lokaler. Det är glädjande att hyresgästerna märker en så stor förändring!
   

  Bra svarsfrekvens

  Svarsfrekvensen var bra, enligt företaget AktivBo som genomfört enkäten åt oss. Drygt hälften (53,9 %) av bostadshyresgästerna svarade, drygt en av tre (36,9 %) lokalhyresgäster och nästan sju av tio (66,7 %) boende i Riddaren delade med sig av sina åsikter. Mest populärt var det att svara via mobiltelefonen, men många svarade också på papper. Nytt för i år var också att alla hyresgäster fick möjlighet att svara. Tidigare har vi skickat till hälften av våra hyresgäster vartannat år.
   

  Mera återkoppling efter sommaren

  Enkätresultaten, tillsammans med det vi noterar under våra kvalitetsvandringar i områdena, utgör nu en viktig källa till kunskap om vad du som hyresgäst tycker är viktigt och vad som kan förbättras. Efter sommaren kommer vi att återkoppla till varje område och berätta vilka åtgärder som planeras i just ditt hus eller närområde.

  Stort tack till alla som svarade på enkäten!