Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » 2022 » För en säkrare vardag i ditt hus

  För en säkrare vardag i ditt hus

  Publicerad: 2022-11-09 Senast ändrad: 2022-11-09


  Färre felanmälningar om saker som står och skräpar på fel ställe. Färre blockerade utrymningsvägarna. Mindre klotter. Och ökad nöjdhet i vår årliga enkätundersökning. Det är resultaten av vår satsning på att utveckla ronderingen i hus och områden.

  Bättre rutiner för att öka din trygghet

  Startskottet gick för ungefär ett år sedan. Järfällahus hade bestämt sig för att arbeta fokuserat med trygghetsfrågor. Bland annat skulle vår personal bli mer synlig i områdena. Fastighetsskötarna ronderade redan sedan många år regelbundet i våra fastigheter för att se till så att allt fungerar, kontrollera entreprenörers arbete, upptäcka skadegörelse och liknande. Nu såg man behov av nya, enhetliga och strukturerade rutiner. En inspirationskälla var Hyresbostäder i Norrköping, där ordningen i husen och hyresgästernas nöjdhet ökat tack vare liknande insatser.

  Renare, helare och snyggare

  Tillsammans med säkerhetsansvarig Niklas Åhs (i mitten på bilden) och trygghetschef Ninos Gawrieh (till vänste på bilden) genomförde fastighetsskötarna ett antal workshops för att arbeta fram ett gemensamt upplägg. Man byggde upp ett arbetssätt enligt principen renare, helare och snyggare bostadsområden. 
  Vårt långsiktiga trygghetsarbete fanns med i bilden hela tiden.
  —Vi utgick från teorin Broken Windows, berättar Ninos. Den går ut på att reagera snabbt när något förstörs, så att vi förhindrar en fortsatt händelseutveckling. Teorin visar på att skadegörelse utförs mer sällan om man hela tiden är där och underhåller eller reparerar det som är trasigt. 

  Viktigt för brandskyddet

  De nya rutinerna kompletterar vårt systematiska brandskyddsarbete, SBA. Enligt lag har fastighetsägaren ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand samt förhindra och/eller begränsa skador till följd av en brand. En viktig del av det är att hålla utrymningsvägarna fria. De nya rutinerna gjorde att vi kunde upprätthålla det förebyggande säkerhetsarbetet med större systematik och ökad kontroll.

  Hyresgästerna positiva

  Järfällahus gick även ut med information till alla hyresgäster om hur viktigt det är att inte blockera utrymningsvägar eller ställa brännbara saker i trapphusen. För brandkår och ambulanspersonal är minuter eller till och med sekunder viktiga för att rädda liv. Då får inget stå i vägen och försena en räddningsaktion.
  Responsen blev positiv. Många hyresgäster hörde av sig och berättade att de inte vetat om att de inte får ställa ut skor, barnvagnar, skräp och liknande i trapphuset. De flesta bar också bort sina saker som stod på fel ställe. 
  —Det var stora mängder skräp som behövdes tas bort i början, säger Niklas Åhs. Efter en tid lugnade det ned sig, eftersom det inte kom tillbaka lika mycket saker. 

  Ökad trivsel

  Med friare, prydligare allmänna ytor i husen ökade också trivseln.
  — Våra skärpta och fasta kontroller ger resultat, säger Lars Jonasson, förvaltningschef (till höger på bilden). Det har blivit stor skillnad i trapphusen och mycket trivsammare. Vi ser att allt färre felanmälningar kommer in om saker som står på fel plats.
  Nu fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla de nya rutinerna. Nästa steg är att digitalisera processen, både för att göra arbetet ännu mer effektivt och att få ett statistiskt underlag från ronderingarna. Vi jobbar vidare mot ännu säkrare, tryggare och trevligare miljöer i våra hus.
   

  Det här gäller för saker i husets allmänna utrymmen

  • Du får aldrig lämna privata saker i trapphus, källargång eller andra allmänna utrymmen. Orsaken är säkerheten i huset. 
  • Står saker utanför din dörr ber vi dig flytta dem.
  • Barnvagnar och cyklar på fel ställe flyttar vi till barnvagnsrum respektive cykelrum. Saknar du nyckel till utrymmena, kontakta Boservice på jhab@jarfallahus.se eller 08-580 836 00.