Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider: 08.00 - 16.30 | Lunchstängt 11.30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » 2022 » Godkänd miljörevision för Järfällahus

  Godkänd miljörevision för Järfällahus

  Publicerad: 2022-05-24 Senast ändrad: 2022-05-24

  Kommunen har utfört den årliga miljörevisionen hos Järfällahus. Resultatet: godkänt utan avvikelser! I miljörevisorns rapport konstateras att vi bedriver ett gott, strukturerat miljöarbete. Bland våra styrkor nämns det stora miljöengagemang som finns i alla delar av verksamheten.
  Revisionen utgår från Svensk Miljöbas, det miljöledningssystem som både kommunen och Järfällahus arbetar utifrån. Kommunens miljörevisor går igenom en mängd dokument, mål, rutiner och checklistor samt träffar både ledning och medarbetare. Vårt arbete med ventilation, avfall, användning av kemikalier och liknande ses över, men också vårt arbete för ökad trygghet i områdena.

  Exempel på vad vi gjort under 2021:
  • Matavfallsinsamling infördes för 197 lägenheter.
  • 13 servicebilar ersattes med elbilar.
  • Vi har börjat ställa krav på miljöledningssystem hos leverantören vid upphandling.
  • Miljövärdarna började arbeta i några av våra områden.
  • Vi har börjat bygga upp plattformar där hyresgäster får möjligheten att påverka sina områden i form av aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.
  • Åtgärder på Tallbohov har lett till att fjärrvärmeförbrukningen minskat med 16 % och elförbrukningen minskat med 26 % sedan starten 2016.
   
  Miljöarbetet är en pågående process med löpande förbättringar. Här kommer några exempel på vad vi planerar för de kommande åren:
  • Järfällahus ska vara fossilfritt 2025. Redan nu köper vi 100 % miljömärkt el.
  • Giftiga ämnen i byggmaterial ska minimeras.
  • Energianvändningen ska minska med 30 % till 2030 jämfört med 2007 (kWh/m2 Atemp).
  • Vattenförbrukningen ska minska med 15% till 2029 jämfört med 2020 (m3 / m2 ).
  • Matavfallsinsamling ska vara infört i hela beståndet senast år 2027.
  • Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska klimat- och miljökrav på avancerad nivå ställas. Där det är ekonomiskt möjligt ska kraven ställas på spjutspetsnivå.
  • Inget av våra bostadsområden ska klassas som särskilt utsatt år 2027.
  • Vi ska minimera risker, skador och kostnader orsakade av klimatförändringar.
  Här kan du läsa mera om Järfällahus miljöarbete.