Ny, enhetlig bostadskö och nya Mina sidor

Publicerad: Senast ändrad:

Nu slås interna och externa kön ihop till en enda enhetlig kö: Järfällahus bostadskö. Fördelen är ett enklare, mer översiktligt kösystem med ett större utbud av lediga lägenheter. För dig som är hyresgäst blir den största skillnaden att du behöver logga in för att behålla dina poäng. Samtidigt byter Järfällahus datasystem för Mina sidor.

Idag fördelas våra lediga lägenheter i tre köer: interna kön (för våra hyresgäster), externa kön (för de som inte har ett avtal hos oss) och Bostadsförmedlingen Stockholm (där man kan köa utan anknytning till Järfälla). Nu är en förenkling på väg. Järfällahus styrelse har fattat beslut om att slå ihop interna kön med externa kön. Vi genomför förändringen i samband med ett byte av datasystem.

Sammanslagning av köer 7 december

Sammanslagningen av interna och externa kön sker den 7 december 2023. Från och med den dagen gäller samma regler för alla i kön, oavsett om man har ett lägenhetsavtal hos Järfällahus eller inte.

Poäng i interna kön flyttas över

Om du idag har ett hyresavtal med Järfällahus, står du i vår interna kö. Där samlar du ett köpoäng per dag. När interna kön upphör, flyttas dina köpoäng automatiskt över till den nya bostadskön. Du förlorar inga poäng.

Hyresgäster behöver logga in för att behålla poäng

Efter förändringen behöver du som hyresgäst logga in på Mina sidor på jarfallahus.se minst en gång var tolfte månad för att behålla dina köpoäng. Har du inte loggat in på tolv månader, nollställs poängen. Du kan då registrera dig i kön på nytt.

Fördelar med nya bostadskön

Sammanslagningen av externa och interna kön innebär att vi fortsättningsvis inte annonserar våra lediga lägenheter i två separata köer utan i en enhetlig kö. Det betyder att utbudet av lägenheter ökar för dig som bostadssökande.

Paus i uthyrningen 16 november - 8 december

Vi byter system för Mina sidor samtidigt som interna och externa kön slås ihop. Systembytet innebär ett tillfälligt uppehåll för annonsering av lediga lägenheter och fordonsplatser på Järfällahus webbplats från 16 november till 8 december.

Mina sidor nere 4-7 december

Systembytet innebär att Mina sidor får ett nytt utseende. Det blir lättare att hitta på Mina sidor och att använda funktionerna där. Bytestorget försvinner. Bostadsappen tas ur bruk eftersom nya Mina sidor är helt mobilanpassad. Den 4-7 december sker migreringen, och då ligger Mina sidor nere.

Dina ärenden medan Mina sidor ligger nere

Mina sidor ligger alltså nere 4-7 december. Under den tiden kan våra hyresgäster boka tvättid på plats i tvättstugorna på de bokningstavlor som finns där. Behöver man göra en felanmälan är man välkommen att kontakta Boservice på tel 08-580 836 00.

Uppdatera kontaktuppgifter efter 7 dec

Efter systembytet uppmanar vi våra hyresgäster och köande att logga in på Mina sidor och uppdatera kontaktuppgifterna. Vi behöver e-postadress och mobilnummer för att kunna skicka information. Även du som idag står i externa kön bör logga in, eftersom bevakningar samt bifogade dokument försvinner och behöver göras om.

 

 

Frågor och svar om nya Järfällahus bostadskö:

Vilka regler gäller för den nya kön?

Den nya kön är till för alla som bor eller arbetar i Järfälla, oavsett om man har ett avtal hos Järfällahus eller inte. Alla köplacerade behöver logga in minst en gång tolfte månad för att behålla sina köpoäng. Här finns detaljerade regler för vår uthyrning.


När sker sammanslagningen av interna och externa kön?

Sammanslagningen sker 7 december 2023.


Vad händer med mina köpoäng i interna kön?

De flyttas automatiskt över till den nya kön den 7 december 2023. Du förlorar inga poäng.


Vad är fördelen med sammanslagningen?

Utbudet av lägenheter blir större. Istället för att vi annonserar ut en tredjedel av alla lediga lägenheter i varje kö, kommer den nya kön att innehålla två tredjedelar av alla lediga lägenheter (uthyrningen via Bostadsförmedlingen i Stockholm berörs inte).
Det blir också lättare att förstå och hantera vårt kösystem.


Berörs övriga köer?

Nej. Seniorkön, ungdomskön, fordonsplatskön och Bostadsförmedlingen Stockholm fungerar precis som tidigare.


Vad behöver jag för att logga in på Mina sidor?

Du behöver internetuppkoppling, e-postadress samt lösenord eller BankID.


När ska jag logga in?

För att behålla dina köpoäng behöver du logga in på Mina sidor minst var tolfte månad från det att du senast loggade in.
Vi rekommenderar att du loggar in oftare för att inte missa när det är dags.
Har du inte loggat in på tolv månader, nollställs poängen automatiskt. Du kan då registrera dig i kön på nytt.

 

Jag har ingen dator, vad gör jag?

I Boservice på Drabantvägen 2 finns kunddatorer att låna. När det är dags att logga in på Mina sidor på jarfallahus.se, hör av dig och boka en tid så hjälper vi dig.

 

Frågor och svar om bytet till nytt system för Mina sidor:

När byter Järfällahus system för Mina sidor?

Systembytet sker 4-7 december 2023. Redan 16 november börjar förberedelserna genom att vi slutar annonsera ut lediga lägenheter och fordonsplatser.


Vilken skillnad kommer jag att märka?

  • Mina sidor får ett nytt utseende och blir enklare att använda.
  • Vissa uppgifter kommer inte längre att vara synliga: din köplats till en lägenhet du sökt samt kommande inloggningsdatum.
  • Bytestorget upphör.
  • Bostadsappen försvinner. Den behövs inte eftersom nya Mina sidor är helt mobilanpassade.

 

Vilka uppgifter följer inte med vid migreringen till nytt system?

  • Eventuella bevakningar (dina önskemål om vilken sorts lägenhet du vill få tips om).
  • Eventuella annonser du lagt upp på Bytestorget.
  • Eventuella bifogade dokument.

 

Kan jag logga in på Mina sidor medan systembytet pågår?

Nej. Dagarna 4-7 december ligger Mina sidor nere. Hyresgäster som behöver boka tvättid kan göra det på plats i tvättstugan. Hyresgäster som behöver göra felanmälan kan ringa Boservice på 08-580 836 00.

 

Vad händer med Bytestorget?

Bytestorget kommer inte att finnas i det nya systemet. Alla bytesannonser raderas den 3 december.

 

Vad behöver jag göra med anledning av systembytet?

  • Logga in på Mina sidor efter den 7 december och uppdatera dina kontaktuppgifter och bevakningar. Detta för att du inte ska missa någon information från oss.
  • Om du har vår bostadsapp på din mobiltelefon, kan du avinstallera den.
  • Du som idag stå i externa kön och behöver logga in för att behålla dina köpoäng, tänk på att Mina sidor ligger nere 4-7 december.


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN