/getmedia/e6e8ca16-b241-4d26-8d47-1b99cb6727a5/upphandling.jpg.aspx " />
Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » Upphandling

UPPHANDLING

Järfällahus handlar varje år varor och tjänster för ungefär 200 miljoner kronor. Järfällahus är en upphandlande myndighet, vilket innebär att inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (LOU).

Att lämna anbud

Järfällahus upphandlingar publiceras på www.tendsign.se där förfrågningsunderlag kan hämtas. Anbuden ska lämnas elektroniskt, om inget annat föreskrivs i den enskilda upphandlingen. För att Järfällahus ska kunna pröva anbuden måste alla begärda handlingar vara bifogade och anbud måste lämnas senast den angivna tiden.