Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » PROJEKT » Framtida byggprojekt » Barkarby Centrum

BARKARBY CENTRUM

Kring Barkarby Centrum har ett planarbete påbörjats för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet. Planförslaget möjliggör tio nya kvarter med en blandning av bostäder, handel, service och ett mobilitetshus. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 1 100 bostäder inom planområdet.

Planförslaget innebär för Järfällahus en förtätning inom området,  Kvarter F och G. 
Kvarter F utgörs idag av centrumbebyggelse från 1990 talet. Där planeras det för att uppföras två byggnadskroppar; ett punkthus med åtta våningar med indragen takvåning och ett lamellhus.
Kvarter G består av tre kvartersdelar som kompletterar befintliga kvarter. Den nya bebyggelsen planeras uppföras där det idag finns befintliga förråd och garage. 

Samrådet för detaljplanen avslutades 13 december 2021. Nu ska alla synpunkter på planförslaget sammanställas och bearbetas in och efter det ska ett omarbetat planförslag presenteras för granskning.