Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » PROJEKT » Hållbar renovering » Sångvägen

SÅNGVÄGEN

Husen på Sångvägen och Nibblevägen byggdes i början av 1970-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av 462 lägenheter på Sångvägen 8-60 och Nibblevägen 3-31. I projektet planeras också för upprustning av garaget. Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Inventering av renoveringsbehovet gjordes under 2022. Nu pågår det intensiva arbetet med projektering av områdets fastigheter, som bland annat innebär att ta fram nya bygghandlingar, tekniska beskrivningar och ansökan om bygglov. De första renoveringsarbetena planeras komma igång i september i låghusen som sedan fortsätter till höghusen.

Vi har också haft informationsmöten och bildat samrådsgrupper. Efter sommaren håller vi nya informationsmöten med berörda hyresgäster för att ge aktuell information kring att det börjar närma sig renoveringsstart. 

Tidplan Sångvägen 12-38 och Nibblevägen 3-25

Planering av renoveringsåtgärder har påbörjats. Samrådsgruppen kommer att kallas till möte när grundpaketet är bestämt.

Vi återkommer med en mer detaljerade tidsplan när planeringen är klar.    

Visualisering av hur långt man tagit sig i renoveringsprocessen. Just nu är vi på väg in i planeringsfasen och har inventerat färdigt, haft infomöte 1 och bildad samrådsgrupper.

Tidplan Nibblevägen 27-31 och Sångvägen 40-68

Planering av renoveringsåtgärder har inte påbörjats och därför finns inga datum klara ännu. Vi återkommer med tidplan när det är dags. 

Möten

Att du som bor där vi renoverar känner dig informerad om vad som ska hända är viktigt för oss. Därför håller vi flera informationsmöten under projektets gång.

Informationsmöte 1 - Genomförd

På det första informationsmötet gick vi övergripande igenom hur renoveringsprocessen går till. Vi startade också upp samrådsgrupper. 

Träffar med samrådsgruppen

Vi genomför flera träffar med samrådsgruppen. Under dessa möten får du som boende chans att påverka vad som ska ingå i renoveringen utöver det som är absolut nödvändigt. 

Vi försöker tillgodose så många önskemål som är möjligt, men det är också viktigt att komma ihåg att allt inte är möjligt att göra. Det är husens fortsatta hållbarhet som i första hand måste säkerställas.

Informationsmöte 2

Det andra informationsmötet håller vi när vi planerat färdigt exakt vad som ska renoveras och efter att vi haft förhandlingar med hyresgästföreningen. På detta möte kommer du få en mer detaljerad bild av vad som ska göras och hur du påverkas.

Uppföljningsmöte

Ungefär en månad efter renoveringen är färdig genomförs ett gemensamt uppföljningsmöte med alla berörda hyresgäster. 
 

Garaget

I garaget planeras för en rejäl uppfräschning av olika ytor samt ett antal trygghetsåtgärder. Det handlar bland annat om att tvätta och måla om, nya portar, ny och bättre belysning samt ev övervakningskameror och andra trygghetsåtgärder.