Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » PROJEKT » Hållbar renovering » Tallbohov

TALLBOHOV

Husen i Tallbohov byggdes i slutet av 1960-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av cirka 800 lägenheter på Snapphanevägen 24-254. Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Inventeringen av renoveringsbehovet gjordes klart under 2022. Under 2023 påbörjas det intensiva arbetet med projektering av områdets fastigheter, som bland annat innebär att ta fram nya bygghandlingar, tekniska beskrivningar och ansökan om bygglov. De första renoveringsarbetena planeras komma igång i början av nästa år. 

Vi går ut med en separat information när det är dags för detta. 

Tidplan

Inventeringen är inte påbörjad och därför finns inga datum ännu. Vi återkommer med tidplan när det är dags för ditt område. 

Möten

Att du som bor där vi renoverar känner dig informerad om vad som ska hända är viktigt för oss. Därför håller vi flera informationsmöten under projektets gång.

Informationsmöte 1

Det första informationsmötet håller vi medan vi genomför behovsbesiktningar i området. Under detta möte ger vi dig en övergripande blick av hur renoveringsprocessen går till samt startar upp en samrådsgrupp med dig och dina grannar.

Träffar med samrådsgruppen

Vi genomför flera träffar med samrådsgruppen. Under dessa möten får du som boende chans att påverka vad som ska ingå i renoveringen utöver det som är absolut nödvändigt.

Vi försöker tillgodose så många önskemål som är möjligt, men det är också viktigt att komma ihåg att allt inte är möjligt att göra. Det är husens fortsatta hållbarhet som i första hand måste säkerställas.

Informationsmöte 2

Det andra informationsmötet håller vi när vi planerat färdigt exakt vad som ska renoveras och efter att vi haft förhandlingar med hyresgästföreningen. På detta möte kommer du få en mer detaljerad bild av vad som ska göras och hur du påverkas. 

Uppföljningsmöte

Ungefär en månad efter renoveringen är färdig genomförs ett gemensamt uppföljningsmöte med alla berörda hyresgäster.