Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

UTEMILJÖ

Förarbete med utemiljön pågår

I maj 2020 påbörjade vi ett förarbete inför renovering av utemiljön. Vårt mål är att förbättra utemiljön så att den blir tryggare och mer trivsam. I dialog med Hyresgästföreningen och dig som boende tar vi fram en paketlösning med olika åtgärder.

Dialog

Under maj gick en enkät ut till dig som bor på Snapphanevägen 24-254. Syftet var att ta reda på vilka målgrupper som vistas på gårdarna, vad ni tycker om att göra där idag samt vilka idéer ni har om hur gårdarna kan utvecklas i framtiden. 

Totalt svarade 54 hushåll på enkäten. Dessa bestod sammanlagt av 155 personer i blandade åldrar. Resultatet visar bland annat att ni uppskattar att kunna röra er och leka fritt i en grön miljö. Ni har också ett stort intresse för att kunna möta era grannar och umgås socialt. 

Samtidigt har landskapsarkitekter arbetat med att analyser området. Vad de kommit fram till i sin analys kan du se i en filmserie om sex delar. 

Preliminär tidplan
  • Under oktober 2020 redovisar vi resultatet av enkäten.
  • Under december 2020 redovisar vi en analys av området som görs av landskapsarkitekter. De tittar på gårdarnas utformning, hur området påverkas av kringliggande bebyggelse m.m.
  • Undertiden kommer vi att jobba med att ta fram förslag för hur gårdarna i Tallbohov ska utvecklas, baserat på din och dina grannars åsikter och tankar samt landskapsarkitekternas områdesanalys.
  • Under våren 2021 kommer vi presentera förslagen för hyresgästföreningen och dig som boende.
  • Under våren 2021 är det tidigast aktuellt att påbörja det fysiska arbetet med utemiljön.
Hur påverkas du som hyresgäst?
När arbetet med att upprusta utemiljön pågår kan du bli påverkad av förändrad framkomlighet i området och enstaka ljud från arbetet.  Vi försöker självklart i största möjliga mån att undvika att du störs mer än nödvändigt.