Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

RELINING

Foto på ett badrum med badkar, handfat och en liten bit av toaletten.
Arbete med relining pågår

Under hösten 2018 påbörjade vi arbetet med att genomföra en så kallad relining i området. Avloppstammarna börjar bli gamla och det är en nödvändig åtgärd för att undvika vattenskador.

Vi har övervägt olika alternativ. Eftersom stora delar av rören är i så pass bra skick är reling den lösning som är mest hållbar och även det alternativ som innebär minst ingrepp i huset och därmed minst påverkan för våra hyresgäster.

Olika lägenheter påverkas på olika sätt under denna process. Vi kommer att avisera i god tid med ytterligare information innan varje enskild lägenhet berörs.

Vad är relining?

Enkelt uttryckt innebär relining att befintliga rör rensas och sedan fodras med ny slitstark insida av härdad plast. När renoveringen är klar har vi ett system med samma hållfasthet och funktion som nya rör.

Preliminär tidplan:
  • Snapphanevägen 56-254 - Klart
  • Garaget på Snapphanevägen 94 b - Pågår
  • Snapphanevägen 24-52 - Obestämt
  • Garaget på Snapphanevägen 226 b - Obestämt
Hur påverkas du som hyresgäst?

Våra hyresgäster kommer att kunna bo under hela tiden. Olika lägenheter kommer att påverkas olika mycket. Vi försöker i största möjliga mån att undvika att våra hyresgäster störs mer än nödvändigt. 

Tvättstugor

Tvättstugorna kommer också att beröras av arbeten. Vi kommer därför att behöva stänga tvättstugor där relining pågår. Du som hyresgäst kommer då att ha tillgång till närliggande tvättstugor med nuvarande aptusbrickor.

Entreprenör
Det är vår entreprenör Swoosh som utför arbetena.