Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

UTEMILJÖ

Foto på en röd pergola och en bänk på en av gårdarna i området Tallbohov.
Förarbete med utemiljön pågår

Under maj 2020 påbörjar vi ett förarbete inför renovering av utemiljön. Vårt mål är att förbättra utemiljön så att den blir tryggare och mer trivsam. I dialog med Hyresgästföreningen och dig som boende tar vi fram en paketlösning med olika åtgärder.

Dialog

Under maj gick en enkät ut till dig som bor på Snapphanevägen 24-254. Den skulle besvaras senast 31 maj. Totalt fick vi in 54 svar.

Nu ska vi sammanställa resultatet. Det kommer hjälpa oss att tam fram ett förslag för hur gårdarna i Tallbohov ska utvecklas, baserat på din och dina grannars åsikter och tankar! Vi räknar med att kunna presentera resultatet av enkäten efter sommaren. 
 

Preliminär tidplan
  • Enkäter skickas ut 11-15 maj 2020 till dig som bor i området. Den ska besvaras senast den 31 maj 2020.

  • Under sommaren 2020 kommer vi att jobba med att ta fram förslag för hur gårdarna i Tallbohov ska utvecklas, baserat på din och dina grannars åsikter och tankar.

  • Under hösten 2020 kommer vi presentera förslagen för hyresgästföreningen och dig som boende.

  • Under våren 2021 är det tidigast aktuellt att påbörja det fysiska arbetet med utemiljön.
Hur påverkas du som hyresgäst?
När arbetet med att upprusta utemiljön pågår kan du bli påverkad av förändrad framkomlighet i området och enstaka ljud från arbetet.  Vi försöker självklart i största möjliga mån att undvika att du störs mer än nödvändigt.