Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

HYRESGÄSTMEDGIVANDE

Foto med en bukett gula tulpaner och en sida av hyreslagen.
Vi förbereder för stambyte i ditt hus, men vi behöver ditt medgivande.
Godkännande av hyresgästen

Enligt hyreslagen (Jordbalken 12 kap §18d) måste vi få ett godkännande av kontraktsinnehavaren för att få utföra stamrenoveringsarbetet i huset. En särskild blankett för medgivande kommer att skickas till dig. Den behöver du underteckna och skicka till oss. På blanketten kommer  vi också att lista mer i detalj vilka åtgärder som vi planerar att göra i stamrenoveringen.

Ett medgivande enligt denna blankett handlar bara om du godkänner att renoveringen görs. Tillval, hyrespåverkan m.m. påverkas inte av denna blankett.

När en hyresgäst inte godkänner

Om hyreskontraktsinnehavaren inte godkänner förbättrings- och ändringsarbetet i fastigheten kan hyresvärden anmäla ärendet till Hyresnämnden. De prövar då om hyresvärden har rätt att utföra föreslagna förbättrings- och ändringsarbeten i fastigheten utan godkännande av hyresgästen.

Efter godkännande av Hyresnämnden måste Hyresgästen ge tillträde till lägenheten så att hyresvärden kan utföra förslagna förbättrings- och ändringsarbete. Om Hyresgästen ändå hindrar Hyresvärden från att utföra detta arbete, äger Hyresvärden rätt att ansöka om uppsägning as hyresavtalet.

Att inte lämna in ditt medgivande innan utsatt datum på blanketten räknas som att du inte ger ditt godkännande. Även då kommer ditt ärende anmälas till hyresnämnden.