Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » VI BYGGER » Projekt i våra områden » Stambyte Engelbrektsområdet » Informationsmöte och boendedialog

INFORMATIONSMÖTE OCH BOENDEDIALOG

Foto av personal från Järfällahus som håller i ett möte med hyresgäster.
Bättre för dig som hyresgäst. Du får en fräschare och trivsammare lägenhet att bo i. 
Informationsmöte

Innan stambytet startar kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte, där vi går igenom vad stambytet innebär och svarar på frågor. Hyresgästföreningen kommer också att delta, så att du även kan ställa frågor till dem. För att ge möjlighet till boinflytande kommer Hyresgästföreningen efter mötet att sätta ihop en samrådsgrupp som kommer att bestå av boenden i husen.

Samrådsgrupp

Samrådsgruppen kommer att träffa Järfällahus projektgrupp vid tre tillfällen för att prata om utförande och genomförande av stambytet:

Samrådsträff 1
Järfällahus presenterar planerna för stamrenoveringen

Samrådsträff 2
Samrådsgruppen presenterar sina reflektioner/synpunkter på planerna.

Samrådsträff 3
Järfällahus presenterar den slutliga planen för stambytet.