El

Din el

Din elleverans består av en fast och en rörlig del. I Järfälla kommun är det E.ON som äger det fasta elnätet. Du kan däremot själv välja vilken leverantör du vill ha för den el du förbrukar i ditt hushåll (hushållselen). Du får därför alltid en faktura som avser det fasta elnätet från E.ON. Väljer du en annan leverantör till din hushållsel får du även en faktura för den rörliga delen från den leverantör du valt.

När du flyttar

Som fastighetsägare är det Järfällahus ansvar att koppla på och av E.ONs fasta elnät när en hyresgäst flyttar in eller ut. Den dag du flyttar in registrerar Järfällahus dig som abonnent och elen slås på. När du flyttat in får du information från E.ON om hur du går tillväga för att välja elleverantör för den rörliga delen. Om du inte själv väljer en annan leverantör får du även hushållselen via E.ON.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN