Störningar

 

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är närheten till sina grannar. Det gör också att det ibland är oundvikligt att höra dem. Däremot ska du inte behöva stå ut med återkotmmande störningar. Det är viktigt att ta hänsyn och inte störa sin omgivning.

Om störningar - det här gäller

Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter kl 22.00.

 

Olika personer har olika referensramar kring vad som är störande. Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Många gånger är grannen inte ens medveten om att ljuden har orsakat en störning.

 

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet.

Så anmäler du en störning

Kontakta Boservice för att anmäla en störning till Järfällahus.

Telefon:

08-580 836 00

E-post:

jhab@jarfallahus.se

Störningsjouren

Vid pågående eller allvarlig störning under kvällar, nätter och helger ska du kontakta Störningsjouren. I Störningsjourens broschyr Under samma tak Pdf, 476 kB. kan du läsa mer om hur de arbetar.

Telefon:

08-658 11 60

Öppettider:

sön - tors kl 20.00 - 03.00
fre - lör kl 20.00 - 04.00

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN