Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Ombildning till bostadsrätt

 

En ombildning från hyresrätter till bostadsrätter är en process i flera steg. Det är upp till de boende att själva ta de första stegen och initiera denna process.


Enligt Järfällahus ägardirektiv ser ägaren att enbart tillåta ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i syfte att öka integrationen, i områdena Sångvägen, Termovägen och på Söderhöjden vid intresse från hyresgästerna. För att Järfällahus ska kunna behandla ett ombildningsärende i något av ovanstående områden, krävs att de som är intresserade av att köpa sina bostäder uppfyller följande kriterier:

  1. En bildad bostadsrättsförening.
  2. En verifierad intresseanmälan där 50 % eller fler av de boende i fastigheten intygar att de är intresserade av ombildning (man förbinder sig dock inte att köpa).
  3. En professionell motpart (konsult eller annan sakkunnig person som företräder bostadsrättsföreningen gentemot oss som bostadsbolag).

Kriterierna måste uppfyllas

Först när dessa tre krav är uppfyllda, kan processen gå vidare. Då kan fastigheten värderas, styrelsen kan ta beslut om ett pris, ärendet kan tas upp i kommunfullmäktige och så vidare. Då fortsätter också bostadsrättsföreningen sitt arbete genom att göra en ekonomisk plan, kontakta banker och låneinstitut, utlysa köpstämma etc.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN