Ungdomskön

Detta är särskilt viktigt

Ungdomskön är till för dig som bor i Järfälla och är 16-25 år. Innan du söker en lägenhet i Ungdomskön är det viktigt att du noga läser igenom vilka regler som gäller.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN