Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 11:00

Hemförsäkring

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett viktigt skydd för dig och din ekonomi. Du måste själv försäkra din egendom, både det du förvarar i din lägenhet och i förråd/garage, det ingår inte i våra fastighetsförsäkringar. I din hemförsäkring finns även ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd). Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring.

Vid vattenskada eller brand

Har du fått en vattenskada eller om det har brunnit i din lägenhet, ska du omgående kontakta din förvaltare. Sker det utanför arbetstid ska du kontakta vår jour på vårt vanliga växelnummer 08-580 836 00. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag som i sin tur ansvarar för ärendehanteringen.