Järfällahus bostadskö

För bostadssökande och hyresgäster

Järfällahus bostadskö är en enhetlig kö för alla som söker bostad hos Järfällahus och som bor eller arbetar i Järfälla. Kön är både till för dig som redan har ett hyresavtal hos oss och för dig som vill bli hyresgäst.

För att kunna registrera dig måste du ha fyllt 16 år.

Du får ett köpoäng per dag.

För dig som bor eller arbetar i Järfälla

Eftersom vi är Järfällas kommunägda bostadsbolag, krävs att du som bostadssökande här på vår webbplats antingen är bosatt i (folkbokförd i) Järfälla eller arbetar för en arbetsgivare i Järfälla. Vid ansökningstillfället ska du ha haft en sådan anknytning till kommunen under mer än 50 % av din kötid.

Du som bor på annan ort

Bostadssökande som bor/arbetar på annan ort hänvisar vi till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Länk till annan webbplats., www.bostad.stockholm.se, och till de lägenheter som vi lämnar till dem.

Registrera dig och sök sedan själv

Registrera dig som bostadssökande genom att fylla i dina personuppgifter och därmed skapa ett konto här på webbplatsen. Registrera dig här. Länk till annan webbplats.

 

Logga in regelbundet

Kom ihåg att fortsätta logga in minst en gång var tolfte månad från det att du senast loggade in. Har det gått mer än tolv månader sedan din senaste inloggning, nollställs dina köpoäng automatiskt. Du kan då registrera dig på nytt i kön och börja samla nya köpoäng.

Du kan börja om i kön när du tecknat avtal

När du har tecknat ett avtal hos oss nollställs din köpoäng och du avregistreras från kön. Du kan då registrera dig i kön på nytt. Kom ihåg att fortsätta logga in minst en gång var tolfte månad från det att du senast loggade in.

Sök bara lägenheter du verkligen är intresserad av

Du blir spärrad från att söka lägenhet i sex månader om du tackar nej/inte svarar alls/blir nekad till tre erbjudanden under en tolvmånadersperiod. Du får inga nya köpoäng under tiden du är spärrad.

 

Vår uthyrningspolicy

Läs våra detaljerade regler för uthyrning i vår uthyrningspolicy. Word, 59.5 kB.


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN