Inkomstkrav och intyg

Inkomst

För att vi ska kunna godkänna dig som hyresgäst gör vi en individuell prövning där vi går igenom vilken typ av inkomst du har, hur mycket du tjänar, hushållets storlek och vilken hyra den sökta lägenheten har.

Du måste du visa att du har en stadigvarande inkomst, minst 6 månader framåt i tiden räknat från inflyttningsdagen.

Om din inkomst är av tillfällig karaktär brukar vi begära att du har en borgensman som säkerhet. En borgen kan dock aldrig ersätta själva grundinkomsten.

Vi gör också en kreditkontroll.
Du får inte ha betalningsanmärkningar och/eller skulder till Kronofogdemyndigheten.

 

De vanligaste typerna av inkomst som vi accepterar är:

 • Inkomst från arbete
 • A-kassa
 • Studiebidrag/studielån från CSN
 • Föräldrarpenning
 • Ålderspension
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg
 • Sjukersättning
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd

Typ av inkomst som inte accepteras är:

 • Försörjningsstöd
 • Bankmedel eller andra likvida medel


- Observera att särskilda regler gäller för ungdomsbostäder.

Intyg

Om du blir erbjuden ett lägenhetskontrakt ska du skicka/lämna de intyg som vi begär in enligt instruktion på Mina sidor. Du bifogar dina intyg digitalt via Mina sidor (om det inte är möjligt, kontakta uthyrare). Om vi inte får in dessa dokument i tid går vi vidare till nästa sökande.

Din uthyrare meddelar vad som ska lämnas in, det är t ex:

 • Familjebevis
 • Anställningsintyg
 • Lönespecifikationer
 • Intyg från A-kassan
 • Antagningsbevis från skola tillsammans med CSN utbetalningsplan
 • Utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten
 • Beslut från Försäkringskassan om utbetalningar

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN