Söderhöjden

 

En del av husen på Söderhöjden byggdes i slutet av 1960-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av cirka 820 lägenheter på Vasavägen 91-133, Tomasvägen 1-37, Frihetsvägen 26-74 samt 37-51). Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Vi går ut med en separat information när det är dags för detta.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN