Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Utomhusmiljö

Våra gårdar ska vara trygga, trivsamma och tillgängliga platser att vistas på. Järfällahus arbetar ständigt med att anpassa tillgängligheten i våra bostadsområden. Vi gör också regelbundna besiktningar av utomhusmiljön, bl a lekplatserna. Vi tillämpar bilfria gårdar av säkerhetsskäl, inte minst för barnens skull.

Håll utrymningsvägarna fria

Det är mycket viktigt att framkomligheten för räddningstjänst såsom brandkår, polis och ambulans fungerar. Även snöröjningsfordon, sopbilar och Järfällahus arbetsfordon ska enkelt kunna ta sig fram. Därför är det förbjudet att blockera utrymningsvägarna. Det är till exempel inte tillåtet att parkera framför portarna.

Behöver du lasta i/ur bilen vid flytt eller släppa av en äldre/funktionshindrad person, gör det så snabbt som möjligt och utan att blockera porten.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN