Lekplatser

lek

 

Järfällahus ser lekplatser som ett viktigt inslag i boendemiljön. Vi vill att lekplatserna ska vara till glädje för så många barn och unga som möjligt. Våra lekplatser besiktigas årligen för allas säkerhet.

Ser du något som är trasigt?

Skulle du upptäcka eventuella skador på lekplatsen eller annan skadegörelse kan du göra en felanmälan på Mina sidor eller kontakta felanmälan.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN