Styrelse

Järfällahus styrelse är tillsatt av vår ägare Järfälla kommun och består av följande personer:


Bo Leinerdal (V)

Ordförande

Björn Lindforss (M)

Vice ordförande

Thomas Karlsson (S)

Ordinarie ledamot

Erik Westberg (S)

Ordinarie ledamot

Tony Haddad (C)

Ordinarie ledamot

Jan De Waern (M)

Ordinarie ledamot

Sven-Erik Köhlin (L)

Ordinarie ledamot

Annette Stenbäck (S)

Ersättare

Birgitta Nilsson (S)

Ersättare

Monir Shenouda (C)

Ersättare

Graham Close (V)

Ersättare

Daniel Morton (M)

Ersättare

Svante Hallstedt (M)

Ersättare

Fredrik Grufman (MED)

Ersättare

Katarina Ljung

Facklig representant

Annika Håkansson

Facklig representant

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN