Fakturor till Järfällahus

Här hittar du information om hur du som leverantör fakturerar Järfällahus AB och Fastigheten Ålstavägen 18 AB.

Bolagen följer Skatteverkets allmänna krav på en faktura: Länk till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Villkor för fakturering och betalning

Faktura ska utställas med betalningsvillkor 30 dagar.

Faktureringsavgift eller liknande accepteras ej.


Referensnummer

Utöver detta ska fakturan innehålla följande uppgifter:

Adresser, samt eventuella lägenhetsnummer/projektnummer/ordernummer som arbeten är utförda på, organisationsnummer, fakturabelopp, innestående belopp och tidigare fakturerat belopp. Det ska även framgå vem som har beställt varan/tjänsten.


Övriga uppgifter

Till fakturan ska i förekommande fall bifogas kopior på underentreprenörers och underleverantörers fakturor, samt underlag som t.ex. attesterade tidsedlar, beställningar m m.


Om avrop sker via serviceorder måste varje faktura motsvara en serviceorder. Flera fakturor får inte avse samma serviceorder och flera serviceorder får inte faktureras på samma faktura. Serviceordernumret anges i ett separat fält på fakturan och serviceordern bifogas fakturan. Fakturering får endast ske när serviceordern är avrapporterad i för ändamålet avsedd leverantörsportal hos Beställaren.


Fakturor som inte innehåller den information som specificerats ovan kommer att återsändas. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering. Dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras inte.

Fakturera Järfällahus

Elektronisk faktura
Standard PEPPOL BIS Billing 3.0 / Standard SVE-faktura 1.0


Järfällahus AB
Organisationsnummer 556059-1835
VAN tjänst InExchange
GLN 7365560591836
ActorId(PEPPOLID) 0007:5560591835 / 0088:7365560591836
Format PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0
Bilaga Pdf/-a

Fastigheten Ålstavägen AB
Organisationsnummer 559073-7192
VAN tjänst InExchange
ActorId(PEPPOLID) 0007:5590737192/ 0088:7365590737198
Format PEPPOL BIS Billing 3
Bilaga Pdf/-a


Lagkrav på e-faktura

Lagen (SFS 2018:1277), innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Det innebär att ni som leverantör ska sända faktura till oss i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, såvida inte annat format överenskommits, t ex Svefaktura 1.0. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.


Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjligheter att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.


Fakturaadress

Järfällahus AB
Box 398
737 26 Fagersta
E-post: invoice-2477@s4fprogress.com

Fastigheten Ålstavägen 18 AB
c/o Järfällahus AB
Box 398
737 26 Fagersta
E-post: invoice-2500@s4fprogress.com


Kontakta oss

Via e-post: ekonomi@jarfallahus.se

För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN