Barkarby Centrum

Kring Barkarby centrum pågår ett planarbete för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och platser för centrumverksamhet. Planförslaget möjliggör tio nya kvarter med en blandning av bostäder, handel, service och ett mobilitetshus. Totalt möjliggör detaljplanen cirka 1 100 bostäder inom planområdet. För Järfällahus del innebär planförslaget en förtätning inom området, Kvarter F och G vilket sammanlagt omfattar ca 110 nya bostäder.

  • Kvarter F utgörs idag av centrumbebyggelse från 1990 talet. Där planeras det för att uppföras två byggnadskroppar: ett punkthus med åtta våningar med indragen takvåning samt ett lamellhus.
    Järfälla kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om detaljplanen.
    Det slutliga planförslaget ska sedan godkännas i kommunfullmäktige innan allt byggande kan påbörjas.
  • Kvarter G består av tre kvartersdelar som kompletterar befintliga kvarter. Den nya bebyggelsen planeras uppföras där det idag finns förråd och garage.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN