Engelbrekt

 

Husen i Engelbrektsområdet byggdes i början av 1960-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av ca 520 lägenheter på Magnusvägen 1-5B, Birgittavägen 1-11, 13-19, Engelbrektsvägen 8A-14, 17A-19B. Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Vi går ut med en separat information när det är dags för detta.


Kontaktuppgifter projektet


Järfällahus projektteam

Sandra Dickman, Sunny Shariatmadari, Csaba Bergström

Mejl: vi.renoverar@jarfallahus.se
Tel. 08-580 836 88


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN