Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Sångvägen 40-68, Nibblevägen 27-31

Bild på en röd fasad

 

Husen på Sångvägen och Nibblevägen byggdes i början av 1970-talet och är i stort behov av renovering. Alla installationer och ytskikt (rör, elledningar, tapeter, målade väggar, golv mm) håller inte längre än en viss tid. När rören börjar bli för gamla och slitna ökar risken för vattenskador och när ytskikten blir för slitna behöver de bytas eller fräschas upp för att lägenheten ska kunna fortsätta fungera som bostad.

Även utemiljöer och allmänna utrymmen kan behöva renoveras och fräschas till, så att det blir en tryggare och trevligare boendemiljö att vistas i.

 

Under 2021-2022 gjorde vi en noggran inventering (behovsbesiktining) av 6 områden som omfattar 3100 lägenheter, behovsbesiktningen visade att upprustningsbehovet är stort. Sång-och Nibblevägen, där husen är byggda på 60-talet, är först ut i renoveringen och planerar att vi startar med låghusen (Sångvägen 12-38 och Nibblevägen 3-25)