Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 11:00

Organisation

Järfällahus är Järfälla kommuns allmännyttiga bostadsföretag. Vår organisation är uppbyggd för att sätta kunden i centrum och driva ett affärsmässigt bostadsbolag. Vår kärnverksamhet är förvaltning och teknisk förvaltning. Som stöd finns funktionerna HR, kund- och marknad, teknik- och projektutveckling samt ekonomi.