Farligt avfall


Farligt avfall är sådant som är giftigt, brandfarligt eller explosivt. Det är därför viktigt att det sorteras separat och lämnas till professionell avfallsmottagare.

Lämna alltid farligt avfall i väl förslutna påsar.
Farligt avfall kan du lämna på Görvälns återvinningscentral eller till kommunens mobila återviningscentral.

 

Det är inte tillåtet att lämna farligt avfall i våra källsorteringsrum.


Till detta räknas:

  • Bilbatterier
  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lim- och lackrester.
  • Lösningsmedel (lacknafta, penseltvätt, bensin, fotogen, aceton, nagellackborttagningsmedel, tändvätska, T-sprit, bränsle för oljelampor)
  • Rengöringsmedel (propplösare, klorin, kalklösare, blekmedel, golvrengöring, fläckborttagning)
  • Spillolja och oljefilter
  • Sprayflaskor (färg, hårspray, deospray, parfym)

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN