Elavfall

 

Elavfall är kort sagt "allt med sladd eller batteri" eller allt som behöver elektricitet för att fungera. Till elektronikavfall räknas t.ex. datorer, telefoner, hushållsmaskiner, leksaker som drivs med el eller batterier, TV- och videoutrustning och sladdar.

Elavfall kan innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.

Det är inte tillåtet att lämna elektronikavfall i våra miljöhus. Du kan däremot alltid nyttja Görvälns återvinningscentral för detta.

 

Till detta räknas:

  • Mobiler och laddare
  • Leksaker med batterier
  • Kameror
  • Rakapparater
  • Plattång och hårtork
  • Elvispar
  • Klockor
  • Eltandborstar

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN