Tallbohov

 

Husen i Tallbohov byggdes i slutet av 1960-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av cirka 800 lägenheter på Snapphanevägen 24-254. Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Inventeringen av renoveringsbehovet gjordes klart under 2022. Under 2023 påbörjas det intensiva arbetet med projektering av områdets fastigheter, som bland annat innebär att ta fram nya bygghandlingar, tekniska beskrivningar och ansökan om bygglov. De första renoveringsarbetena planeras komma igång i början av nästa år.

Vi går ut med en separat information när det är dags för detta.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN