Nycklar och brickor

Återlämning av nycklar

Det är viktigt att alla nycklar och Aptusbrickor återlämnas till vår Boservice senast kl 11.30 första helgfria vardagen efter avtalets upphörande.

Om du förlorat en nyckel eller bricka

Om inte samtliga utkvitterade nycklar och brickor återlämnas måste låsen bytas ut och du som avflyttande hyresgäst debiteras då för den kostnaden (2 000 kr).

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN