Hyran

 

Hyran betalas i förskott och ska vara Järfällahus tillhanda senast sista vardagen i månaden. Järfällahus skickar ut hyresavier månadsvis. På Mina sidor Länk till annan webbplats.kan du se dina hyresavier med OCR-nummer. OCR-numret är specifikt för varje månad.

 

Järfällahus har rätt att säga upp hyresavtal om hyran inte betalas eller betalas för sent vid upprepade tillfällen.
Hyran kan betalas antingen via elektronisk hyresavi, autogiro, plusgiro/bankgiro. Observera att det inte är möjligt att ha både autogiro och elektronisk faktura samtidigt.

Autogiro

Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt konto. Järfällahus skickar då endast ut hyresavier om det sker ändringar i beloppet. För att kunna använda dig av autogiro behöver du fylla i en ansökningsblankett och lämna/sända till Järfällahus. Blanketten för autogiro hittar du här. Länk till annan webbplats.
Det kan ta några veckor från det att du lämnat in ditt medgivande tills vi kan dra den första hyran. Du som hyresgäst ansvarar för att det finns täckning på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen.
Om du önskar byta bank för autogirobetalning, måste du ansöka om detta på en särskild blankett. Blanketten för byte av bank hittar du här Pdf, 1.1 MB..

Elektronisk hyresavi

Om du vill ha en elektronisk hyresavi anmäler du det via din internetbank. Hyresavin kommer då direkt dit.

Plusgiro/Bankgiro

Du kan välja att betala din hyra via plusgiro eller bankgiro. Din hyresavi kommer då i din brevlåda varje månad.

  • Vårt plusgironummer för OCR-betalningar är 926801-2
  • Vårt plusgironummer för manuella betalningar är 62145-8
  • Vårt bankgiro är 773-1508

Om du använder manuellt inbetalningskort, ska referens anges så som objektsnummer, personnummer, kundnummer samt namn och adress.

Frågor kring din hyra?

Om du har några frågor kring din hyra är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN