Buskar och träd

 

Järfällahus har tre markentreprenörer som arbetar med att bla. beskära buskar och träd i våra områden. Olika sorters buskar och träd ska beskäras olika säsonger. Buskar behöver gallras för att få ett fint bladverk och få bäst förutsättningar att växa vidare. Ibland behöver buskar tas ned helt för att få börja om, detta kallas för föryngringsbeskärning. I vissa fall beskär vi träd och buskar ur ett trygghetsperspektiv för att t.ex. undvika att belysning skyms av växtlighet.

Besväras du av växtligheten?

Om du störs av någon växtlighet så kontakta din förvaltare för vidare hantering av ditt ärende. Det är endast våra markentreprenörer som får beskära våra träd och buskar.

Vi tar inte bort växter på grund av allergi. Spridning av pollen kan inte förhindras då det sprids snabbt med vinden. Att ta bort ett träd i närheten hjälper tyvärr inte.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN