Brandskydd

 

Lägenhetsbränder kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att veta hur bränder kan uppstå och vad man själv kan göra för att förhindra detta.

Skydda dig

Brandvarnare finns monterade i samtliga lägenheter. Du som hyresgäst ansvarar för att byta batterier. Brandvarnaren ger ifrån sig ett pip när batteriet behöver bytas. En brandsläckare och brandfilt är även bra att ha.

Levande ljus

Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum och lämna aldrig barn ensamma med levande ljus.

Rökning

Var noga med att cigaretten är helt släckt när du tömmer askkoppen, spola dem helst under vatten innan du kastar dem. Kasta aldrig fimpar från balkongen eller uteplatsen.

Brandfarliga vätskor

Alla brandfarliga vätskor såsom bensin och T-röd ska förvaras i originalförpackningen utom räckhåll för barn. I lägenheten får högst 10 liter brandfarliga vätskor förvaras.

Elapparater

Ta för vana att dra ut kontakten när apparaten inte används då de kan bli överhettade. TVn bör stängas av med strömbrytaren, inte med fjärrkontrollen.

Ladda under uppsikt.

Elfordon

Bilar får bara laddas via godkänd laddbox, inte via vanligt vägguttag eller motorvärmaruttag.

 

Mera information om laddning av elektriska apparater och fordon Pdf, 429.6 kB.

Fett och olja

Matfett och frityrolja kan ta eld om temperaturen blir för hög. Dessa bränder får inte släckas med vatten, kväv istället elden med t.ex. ett grytlock. Tänk också på att rengöra filtret till köksfläkten minst varannan månad. Fett som samlas där kan, om olyckan är framme, fatta eld.

Allmänna utrymmen

Brännbart material får inte förvaras i trapphus, vinds- och källargångar då det kan försvåra såväl en evakuering som räddningstjänstens arbete i samband med en brand.

Om olyckan är framme

Larma din omgivning och se till att berörda kommer i säkerhet. Ring därefter larmnumret 112.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN