Våra trivsel- och ordningsregler

 

Att bo i flerfamiljshus ger flera möjligheter till gemenskap och trivsel men ställer också krav på att visa hänsyn och respektera varandra. Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i en hyreslägenhet. Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer våra trivselregler.

Du förbinder dig som hyresgäst:

 • ​att respektera att huset och området skall vara i vila kl. 22.00.
 • ​att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 • att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter.
 • ​att nattetid undvika störande vattenspolning.
 • ​att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter.
 • ​att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar.
 • att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset.
 • att inte ha husdjur som springer lösa eller orsakar störande ljud.​
 • att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 • ​att inte utan särskilt tillstånd från Järfällahus sätta upp parabolantenner utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.​
 • att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset. Grillning är endast tillåtet på avsedda grillplatser.​
 • att inte avfyra raketer eller smällare i våra områden​
 • att inte ställa upp pooler eller studsmattor i våra områden (läs här om vad som gäller för dig som har egen uteplats).​
 • att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom.
 • att inte röka i fastighetens allmänna utrymme.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN