Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 11:00

Ungdomskön


Ungdomskön är till för dig som är 16 år men ännu inte fyllt 26 år och bor eller arbetar i Järfälla kommun.
När du ansöker om en lägenhet tittar vi på din kötid. Din frånvaro från Järfälla kommun får då inte vara större än 50% av totala kötiden. Om du t.ex. flyttar från kommunen eller avslutar din anställning får du alltså inte vara frånvarande mer än halva din kötid.
Järfällahus hyr ut ungdomslägenheter i huset Almen i Barkarby Centrum.

Registrera dig i ungdomskön

För att söka en ungdomslägenhet behöver du först registrera dig som bostadssökande via Mina sidor. Du som är 16-25 år aktiveras automatiskt i vår ungdomskö.

Så fungerar vår ungdomskö

  • Du kan ställa dig i vår ungdomskö när du fyllt 16 år men måste vara 18 år för att teckna ett hyreskontrakt.
  • Du kan hyra en ungdomslägenhet fram till månadsskiftet efter att du fyllt 26 år, därefter upphör ditt hyreskontrakt.
  • Under tiden som du står i ungdomskön eller bor i en ungdomslägenhet står du kvar i vår externa kö och samlar köpoäng. Dessa poäng kan du sedan använda för att hyra en lägenhet i vår externa kö.

Logga in regelbundet

Som bostadssökande måste du logga in på Mina sidor minst en gång om året. Missar du detta, kommer du att tappa ditt ursprungliga anmälningsdatum och får börja om från början. Nollställning sker automatiskt i datasystemet och du måste åter aktivera dig i kön på Mina sidor för att kötid ska börja räknas på nytt.

Sök bara lägenheter som du verkligen är intresserad av

Du blir spärrad från att söka lägenhet i tre månader om du:

  • Tackar nej/inte svarar alls/blir nekad till tre erbjudanden under en tolvmånadersperiod. Du får inga nya köpoäng under tiden du är spärrad.