Lås nycklar och brickor

Extra nycklar/brickor

Behöver du fler nycklar/brickor kontaktar du vår Boservice. Avgiften för dessa återbetalas inte om du skulle flytta. En ny nyckel kostar 250 kr. En ny bricka kostar 200 kr.

Förlorad Aptusbricka

Har du tappat bort din bricka kan du besöka vår Boservice som hjälper till att spärra din borttappade bricka samt köpa en ny. En ny bricka kostar 200 kr. Kom ihåg att ta med din legitimation.
Mycket viktigt att du meddelar oss om du har tappat en bricka så att den kan spärras för att motverka att obehöriga kan ta sig in i ert trapphus och andra allmäna utrymmen.

Förlorad nyckel

Har du tappat bort nycklar till din lägenhet eller andra utrymmen i ditt hus kan du besöka vår Boservice för att beställa en ny. Kom ihåg att ta med din legitimation. En ny nyckel kostar 250 kr.
Viktigt att tänka på - Om inte samtliga utkvitterade nycklar återlämnas vid utflytt måste låsen bytas ut och du som avflyttande hyresgäst debiteras då för den kostnaden (2000kr för cylinderlåset och 1000kr för tillhållarlåset/polislåset)

Utelåst

Har du låst dig ute? Järfällahus anlitar Järfälla Låsservice. Du betalar direkt till dem om du behöver nyttja deras tjänster.

Aptusläsare

Våra fastigheter har det nyckelfria låssystemet Aptus som är ett välbeprövat sätt att öka säkerheten, tryggheten och servicen. Det bygger på en rund bricka. Den hålls upp mot läsaren som sitter bredvid dörren så att den låses upp. Brickan ersätter vanliga nycklar. De är numrerade, och tappar man en bricka kan just den brickan enkelt spärras.

 

Många av våra portar har Aptusläsare med display för namnsökning. När du flyttar in i ett sådant hus läggs ditt namn automatiskt in i systemet. Då kan besökare söka fram ditt namn och ringa upp dig via porttelefonen. Om du inte vill ha ditt namn i displayen, är du välkommen att höra av dig till Boservice.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN