Uppsägning

3 månaders uppsägningstid

Vill du flytta från din lägenhet gäller tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Du säger upp dina avtal på Mina sidor.

Du har ansvar tills kontraktet upphör

Den avflyttande lägenhetsinnehavaren har ansvar för lägenhetens skick fram till dess att kontraktet upphör.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN