Restavfall


Restavfall är det som är kvar när du har sorterat ut allt annat som går att återanvända eller återvinna.

Blöjor, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.


Tänk på att restavfallet alltid ska vara väl förpackat och aldrig får lämnas i trapphus eller på marken.

 

Plastsaker utan el/batteri, hinkar m m lämnas numera som hårdplast på Görvälns återvinningscentral.


Till detta räknas:

 • Kuvert
 • Post-it
 • Kattsand
 • Snus
 • Cigarettfimpar
 • Tuggummi
 • Klisterlappar från frukt
 • Gamla bestick
 • Dammsugarpåsar
 • Blöjor
 • Dambindor/tamponger

Men inte:

 • Allt du kan källsortera
 • Farligt avfall
 • Grovavfall

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN