Metallförpackningar

 

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla är viktiga.

Om det finns insamling för metallförpackningar vid eller i din fastighet kan du lämna dem där. På många av kommunernas bemannade återvinningscentraler står också insamlingsbehållare för återvinning av förpackningar.

 • Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt. Burkar som är helt urskrapade och torra kan läggas i behållare för metallförpackningar.
 • Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall, gå vidare till elavfall.
 • Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen som grovsopor. Glöm inte att peta loss vekhållaren från värmeljuskoppen, annars sorteras koppen ut med järn och aluminiumet brinner upp i smältverket.
 • Pantburkar lämnas mot pant i butiken.

 

Till detta räknas:

 • Konservburkar
 • ​Folieformar av aluminium
 • Aluminiumfolie
 • Kaviartuber (lämna plastlocket på)
 • Tömda sprayburkar
 • Kapsyler
 • Lock
 • Burkar (ej pant)

Men inte:

 • Bestick
 • Stekpannor
 • Kastruller
 • Pantburkar

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN