Järfällahus bostadskö

En enhetlig bostadskö

Järfällahus bostadskö är en enhetlig kö för alla som söker bostad hos Järfällahus och som bor eller arbetar i Järfälla. Kön är både till för dig som redan har ett hyresavtal hos oss och för dig som vill bli hyresgäst.

Detta är särskilt viktigt

För att registrera dig i bostadskön behöver du ha fyllt 16 år samt bo (vara folkbokförd i) eller arbeta i Järfälla kommun. Innan du söker en lägenhet i bostadskön är det viktigt att du noga läser igenom vilka regler som gäller.

 

 

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN