Om grillning, pooler och studsmattor


Vi avråder våra boende från att ställa upp pool eller studsmatta. Orsaken är olycksrisken.

Det är förbjudet att utföra grävarbeten för pool i våra områden. Det är också förbjudet att ställa pool/studsmatta på balkong och att ställa pool/studsmatta på områdets allmänna ytor.

Om du har egen trädgård/uteplats har du möjlighet att ställa upp pool eller studsmatta förutsatt att du följer Boverkets regler. I korthet handlar reglerna om att pool/studsmatta måste inhägnas så att andra inte kan komma dit och olyckor orsakas. Staketet måste vara minst 90 cm högt och inte gå att krypa under. Pool måste täckas av skydd/nät som klarar vikten av ett barn.


Grillning är endast tillåtet på grillplatserna

Reglerna är till för din och dina grannars trivsel och säkerhet.

  • Grilla aldrig på balkongen eller nära huset.
    Det utgör en brandrisk. Rök och os stör dessutom dina grannar.
    Använd istället grillplatserna.
  • Grillplasterna är till för alla.
    Samsas om de grillplatser som finns.


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN