Visning av lägenhet

 

Enligt hyreslagen är du skyldig att se till att lägenheten visas under uppsägningstiden. Visning av lägenheten sker i allmänhet under den första uppsägningsmånaden.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN